Flowfabric

Brandbook

Het gehele verhaal van flowfabric leest u in het unieke flowfabric brandbook.

Bestel het gratis brandbook

Supply Chain

Met de Supply Chain management oplossingen van FlowFabric ontstaat grip op de planning en controle en inzicht in alle processtappen.

Productie stappen

Het proces begint bij het centraal aanbieden van alle inkooporders. Deze orders worden door de leveranciers opgepakt en aangevuld met de juiste ETD. Zodra het productieproces start, is het van belang dat alle productie- en goedkeuringsstappen nauwkeurig worden bijgehouden. Met dit inzicht krijgt uw organisatie meer controle op de planning van de producent.

Gecombineerd met de juiste gegevens omtrent productspecificaties, acties en taken ontstaat een betere informatievoorziening en een geoptimaliseerd en transparant inkoop- en productieproces. Met de supply chain management oplossingen van FlowFabric ontstaat grip op de planning en controle en inzicht in alle processtappen.

Alle informatie wordt hiermee op een logische en overzichtelijke manier vanuit één centrale omgeving gepresenteerd. Via de track & trace-functionaliteit zijn zowel de verscheping van samples als containers inzichtelijk. Door diverse signaalfuncties kan er snel gereageerd worden op vertragingen. Alles is er op gericht het proces zo transparant mogelijk te maken. Door de geïntegreerde dashboardfunctionaliteit is op verschillende manieren de status van een order of de performance van uw leveranciers inzichtelijk gemaakt.

onze oplossing

Retail en wholesale organisaties willen zo efficiënt mogelijk materialen inkopen en producten laten produceren. Vaak vindt de productie plaats in het Verre Oosten. Kenmerkend voor dit proces zijn het grote aantal processtappen, lokale regelgeving en bijbehorende deadlines voor tijdige levering. Verschillende personen, zowel intern als extern, hebben een rol binnen dit proces. Om gemaakte klantafspraken na te komen is het belangrijk dat alle processtappen tijdig en volgordelijk verlopen.

FlowFabric combineert oplossingen, domeinkennis en best practices tot de juiste combinatie van supply chain optimalisatie. De oplossingen bieden een centraal en realtime inzicht in de productiestappen en maakt tijdig bijsturen mogelijk. hiermee zorgen we voor een betere informatie voorziening voor alle betrokken personen. Of dit nu een medewerker, agent of supplier is. Wij zijn in staat om uw supplychain en alle bijbehorende processtappen van het productieproces transparant en overzichtelijk te presenteren.