Flowfabric

Brandbook

Het gehele verhaal van flowfabric leest u in het unieke flowfabric brandbook.

Bestel het gratis brandbook

Promotie Management

Met de Promotiemanager applicatie wordt het gehele promotieproces geautomatiseerd en worden snelheid, efficiëntie en flexibiliteit de key factors.

Van idee tot evaluatie

De FlowFabric Promotie Manager stroomlijnt het promotieproces van idee tot evaluatie binnen retailorganisaties. Een promotieproces dat wordt gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en inefficiëntie staat retailers in de weg om te excelleren. Het proces begint op de afdeling marketing met een idee en eindigt bij het evalueren en optimaliseren van de promoties. Er zijn diverse stakeholders met verschillende rollen binnen en buiten de organisatie die betrokken zijn bij het plannen, uitvoeren en evalueren van promoties. Een goede aansluiting tussen de afdelingen en een ‘one single source of truth’ is hierbij essentieel.

 

 

De FlowFabric Promotie Manager is geschikt voor zowel kleine tot internationaal opererende retailers die hun marketing efficiency willen verbeteren en kosten willen verlagen. De applicatie faciliteert het gehele operationele marketingproces en helpt bij het bereiken van lagere kosten, betere doorlooptijden en inzicht in elke stap in het promotieproces. De FlowFabric Promotie Manager is een “add on” applicatie op de bestaande ERP-omgeving van een retail organisatie. Gedane investeringen blijven hierdoor gewaarborgd. Alles is er op gericht om retail organisaties efficiënter te laten samenwerken bij het bepalen van de juiste acties en promoties.

Inzicht in elke stap

Screen Shot 2016-06-02 at 13.28.25

Effectieve promotie

Een effectief promotie proces draagt bij een optimale samenwerking tussen de afdelingen marketing en communicatie, category management, commercie en finance. Dit draagt bij effectievere campagnes en verlaagde operationele kosten.

 

Reduceer fouten

Niet alleen het aantal fouten in campagnes en kosten voor drukwerk en opmaak worden drastisch verlaagd. Ook krijgt category management en commercie weer het stuur in handen. Namelijk effectieve campagnes bedenken die er toedoen en optimaal aansluiten op de wensen van de doelgroep.

Direct inzicht

De FlowFabric Promotie Manager geeft inzicht in het gehele proces. Historische en actuele gegevens zorgen voor een rijke bron aan informatie met direct zicht op het succes van een campagne en in staat en tot het nemen van kwalitatief en financieel onderbouwde beslissingen.

De FlowFabric Promotie Manager geeft ons continu zicht op de voortgang van onze folder. Zelfs als er tegen de deadline aan door vijfentwintig man tegelijk aan wordt gewerkt.”

Herwin Seegers - Commercieel Coordinator bij Agri Retail

Sterke Retail Referenties

Intratuin
Bruna
DGN Retail
Ekoplaza
Etos
Pets Place