Het gehele verhaal van FlowFabric leest u in ons unieke FlowFabric Brandbook. Ontvang het nu gratis!

Sluiten

Solution

Business Intelligence

Inzicht in de juiste gegevens is essentieel bij het nemen van beslissingen. Elke rol binnen een proces vraagt om verschillende KPI’s.  FlowFabric Insights verrijkt uw Mendix-applicaties met dynamische dashboards en reports voor de benodigde stuurinformatie.FlowFabric Insights

Bij elke organisatie is het nemen van beslissingen aan de orde van de dag. Het bedrijfsproces wordt ondersteund door applicaties die enorm veel data produceren. Data wordt pas echt waardevol als die op de juiste manier gebruikt wordt. Met Insights voorziet FlowFabric u van stuurinformatie die nodig is voor het maken van de juiste beslissingen. Hiermee heeft FlowFabric, op basis van Qlik, een oplossing ontwikkeld voor dynamische rapportages en dashboards die binnen elke Mendix-applicatie hergebruikt kan worden. Insights tilt de rapportagemogelijkheden naar een hoger niveau.

Over Qlik:

Qlik’s platform voor visuele analyses zorgt ervoor dat er inzicht en helderheid komt waar die het hardste nodig zijn: daar waar beslissingen worden genomen.  Hierdoor kunnen er binnen de hele organisatie weloverwogen strategische beslissingen worden genomen en worden bedrijfsanalisten en kenniswerkers onmisbare helden.

Veel data, maar geen informatie

Inzicht in de juiste gegevens helpt bij het nemen van beslissingen. De informatie is vaak wel binnen uw organisatie aanwezig, maar is versnipperd in verschillende systemen. Hierdoor blijven onderlinge relaties onbenut. Niet alleen in het hoger management en de directie worden veel beslissingen genomen, ook in alle managementlagen daaronder en in de operatie. De informatiebehoefte op de verschillende niveaus verschilt van elkaar. Om het beslissingsproces optimaal te ondersteunen moeten gebruikers zelf in staat worden gesteld om rapportages te maken.

Insights brengt dynamische rapportages en dashboards binnen handbereik. Alle relevante gegevens binnen de organisatie worden bijeen gebracht en daarop worden analyses en rapportages gebaseerd. Er ontstaat stuurinformatie die door de grafische weergave gemakkelijk is af te lezen. Zo kunnen de beste bedrijfsbeslissingen genomen worden. Beslissingen die invloed hebben op uw inkoop, de aansturing van uw productie of de aanwezige voorraadposities. Dit biedt de mogelijkheid om bedrijfsprocessen te analyseren en te optimaliseren.

Business Intelligence

Met FlowFabric Insights maakt u uw Mendix Applicaties slimmer met dashboards en dynamische rapportages. Hiermee maken we van data informatie en wordt informatie weer een kritische succesfactor.

De grafische weergave biedt eindeloze mogelijkheden en maakt alle relevante informatie per rol voor organisatie inzichtelijk. Hierdoor krijgt stuurinformatie een centrale plek binnen uw proces kunnen onderbouwd de juiste beslissingen worden genomen. Kortom, FlowFabric Insights brengt dynamische rapportages en dashboards binnen handbereik.