Flowfabric

Brandbook

Het gehele verhaal van flowfabric leest u in het unieke flowfabric brandbook.

Bestel het gratis brandbook

FlowFabric Insights

FlowFabric Insights verrijkt uw Mendix-applicaties met dynamische dashboards en reports voor de benodigde stuurinformatie.

 

Business intelligence binnen handbereik

Beslissingen worden op alle niveau’s genomen. In een organisatie zou daarom iedereen beschikking moeten hebben over data die het nemen van een beslissing op zijn domein ondersteunt. Dan spreken we over actionable data. Om actionable data binnen handbereik te hebben, is het van belang dat data niet opgesloten zit in applicaties, maar stroomt naar daar waar het inzicht moet bieden. Op het juiste moment en in een gewenste weergave. En, als de informatiebehoefte dan nog groter wordt, dan moet de business deze data snel en zelfstandig kunnen bemachtigen.

         

Om deze voorwaarde te scheppen voor klanten, heeft FlowFabric de mogelijkheden van advanced analytics en business intelligence toegevoegd aan haar portfolio. Een weloverwogen selectie heeft geleid tot een partnership met Qlik waarbij het product Qlik Sense als basis wordt gebruikt voor FlowFabric Insights, een innovatief framework om de mogelijkheden van Qlik Sense toe te voegen aan de op Mendix gebaseerde oplossingen van FlowFabric.

Qlik Sense en Mendix
FlowFabric Insights is volledig embedded in de applicaties van FlowFabric op basis van Mendix. Voor het oog blijven klanten in de omgeving van hun Mendix-applicatie, maar dan nu met ongekende rapportage- en visualisatiemogelijkheden van Qlik Sense. FlowFabric Insights neemt voor haar klanten die gebruikmaken van Mendix-applicaties de technische ontwikkeling uit handen. Er kan nu gefocust worden op de definitie van de rapportage of het dashboard. On the fly data driven mogelijkheden met oneindig veel visuele weergaven. Hieronder een greep uit de mogelijkheden die de business nu met één druk op de knop kan realiseren.

Technische Innovatie

Om deze weergaven optimaal tot stand te brengen heeft het team van FlowFabric een aantal technische uitdagingen overbrugd. Data-overdracht, security, volledige integratie in Mendix en zero downtime, bij de ontwikkeling van FlowFabric Insights is aan alle facetten benodigd voor dynamic reporting en dashboarding aandacht besteed.

Met FlowFabric Insights kan de hele organisatie weloverwogen beslissingen nemen op zowel operationeel als strategisch niveau. Zo worden bedrijfsanalisten en kenniswerkers onmisbare helden.

.

Insights Data Module

FlowFabric ontwikkelde een module voor intelligente data-overdracht, de Insights Data Module (IDM). Het uitgangspunt hiervoor was dat data snel en flexibel uitgewisseld kan worden tussen Mendix en de rapportage engine van Qlik Sense. Het vernuft van deze module zit in het Extract Transform Load (ETL) proces, waarmee databronnen worden opgehaald, getransformeerd naar het juiste formaat en ingeladen. Het team ontwikkelde intelligentie waardoor alleen gewijzigde, nieuwe of verwijderde data wordt uitgewisseld. Alleen deze is immers relevant.

Het automatisch gegeneerde loadscript zorgt ervoor dat data niet onnodig vaak heen en weer gaat en hiermee een beroep doet op de performance. De verwerkingstijd van een rapport is hierdoor minimaal. Dankzij de geoptimaliseerde data-overdracht ontstaat een high performance engine die grote hoeveelheden data in een recordtempo kan verwerken. Tot maar liefst 1.000 keer sneller! Zo heeft de business beschikking over realtime data ter ondersteuning van hun beslissingen.

Insights Integration module
Door de integratie van FlowFabric Insights in een Mendix-model zijn de mogelijkheden voor het visualiseren van data oneindig geworden en kunnen gebruikers zonder de applicatie te verlaten hun inzicht verrijken. Hierdoor kunnen ze snel en eenvoudig gefundeerde beslissingen nemen.

Dankzij de naadloze integratie heeft de eindgebruiker van data-uitwisseling geen notie, maar dat maakt het niet minder belangrijk dat dit veilig gebeurt. De module is onder andere uitgerust met een ‘secure http i verbinding’, waardoor beveiliging volgens de hoogste marktstandaarden is geborgd.

Door FlowFabric Insights te gebruiken is de business minder afhankelijk van de IT-afdeling. De IDM-laag zorgt er namelijk voor dat er, net zoals bij een Mendix-applicatie, een configuratie gemaakt kan worden voor de definitie van bijvoorbeeld rapportages. Technisch gezien leidt dit tot een OQL statement. Het FlowFabric-team heeft ervoor gezorgd dat de business zelf parameters en datavelden kan wijzigen of toevoegen. Het is een kwestie van configureren geworden.

Zo kan gemakkelijk worden voorzien in veranderende data- en rapportagebehoeften. En dat deze wijzigen, is een gegeven. Inzicht dat waarde toevoegt, prikkelt de informatiebehoefte des te meer. FlowFabric Insights zorgt dat de gebruiker door de bomen het bos blijft zien. Data wordt op de juiste manier gepresenteerd en verschaft inzicht. Ook externe data kan aan de eigen gegevens worden toegevoegd, denk hierbij bijvoorbeeld aan marktcijfers, KvK-gegevens of kadasterinformatie. Dit voegt een extra dimensie toe aan het beslisproces. FlowFabric Insights is zo ontwikkeld dat er bij een wijziging in de rapportage geen downtime is.

Beste van twee werelden

Met FlowFabric Insights combineert FlowFabric het beste van twee werelden, van Mendix als applicatie ontwikkelplatform en Qlik Sense als BI-platform voor rapportages en datavisualisatie. Het denkwerk is gedaan, uitdagingen bij deze integratie zijn getackeld. FlowFabric Insights wordt nu uitgerold bij de eerste klanten. Ook de FlowFabric branchespecifieke oplossingen zoals de Promotie Manager in de retail worden er nu mee verrijkt. Met FlowFabric Insights kan de hele organisatie weloverwogen beslissingen nemen op zowel operationeel als strategisch niveau. Zo worden bedrijfsanalisten en kenniswerkers onmisbare helden.

FlowFabric Insights

Dynamische rapportages en dashboard binnen handbereik voor de eindgebruiker.

Datavisualisatie met oneindig veel mogelijkheden.

Volledige embedding in Mendix-applicaties.

Maakt Mendix-applicaties slimmer.

Extra dimensies door eenvoudig toevoegen van externe databronnen.

Een data-overdracht tot 1.000 keer sneller. Dus ook zeer geschikt voor hoge volumes aan data.

Tot 5x sneller en gemakkelijker rapportages en dashboards modeleren.

Snelheid[...]

Technische innovaties

Een intelligent loadscript voor snelle data-overdracht en het optimaliseren hiervan. Op een configurabele manier definiëren van rapportages. Volledige embedding in Mendix-applicaties. Zero downtime, ook wanneer rapportages on the fly worden aangepast. Volledige selfservice functionaliteit