Flowfabric

Brandbook

Het gehele verhaal van flowfabric leest u in het unieke flowfabric brandbook.

Bestel het gratis brandbook

Ziezodan

Het Ziezodan platform brengt huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven samen.

Ziezodan is de innovatieve dienstverlener en digitale partner in het vastgoed-onderhoudsdomein. Het Ziezodan platform brengt huurders, vastgoedbeheerders en onderhoudsbedrijven samen met als grote doel om onderhoudsproces eenvoudig, efficiënt en gemakkelijker te maken. Hiervoor heeft Ziezodan samen met FlowFabric en Adwise het onderhoudsplatform van de toekomst ontwikkelt.

Van idee naar wens

Één platform waar huurder, woningbouwcorporatie en onderhoudsbedrijf samen komen.

De realisatie van dit platform is ontstaan vanuit de gedachte om vraag en aanbod van onderhoudsvraagstukken met betrekking tot de woningbouw op een eenvoudige manier bij elkaar te brengen. In dit platform komen de gemelde storingen, de competenties en capaciteit van de monteurs bij elkaar, om zo, ondersteund door slimme technologie de meest efficiënte en klantvriendelijke oplossing aan te bieden. Het melden en oplossen van een storing is nog nooit zo leuk geweest! In het platform komen 3 partijen bij elkaar, de huurder, de woningbouwcorporatie en het onderhoudsbedrijf.

Bij het huidige storingsproces van woningbouwcorporaties wordt een storing vaak telefonisch gemeld door de bewoner. Deze storing wordt vervolgens in een systeem gelogd en wordt de melding ondergebracht bij een beschikbare monteur van een gecontracteerd onderhoudsbedrijf. Het bezoek van de monteur wordt dan gepland op een voor het onderhoudsbedrijf gunstig moment. De bewoner heeft hier weinig invloed op. Door dat het proces veel verschillende stakeholders kent en er gebruik wordt gemaakt van verschillende achterliggende systemen is het proces van melding tot verhelpen van de storing tijdrovend en inefficiënt. De operationele kosten zijn te hoog en de klantbeleving is te laag.

“Dankzij de intensieve samenwerking met FlowFabric staat er nu een platform van ongekende kwaliteit.”

Michiel Pot - Algemeen Directeur

Tijd voor verandering

Tijd en ruimte voor verandering. Michiel Pot, Algemeen Directeur van Ziezodan, vond het tijd om op een slimme manier, gebruik makend van moderne en innovatieve technologie, het verschil te maken in deze markt. Voor de bewoner, de monteurs in het veld en de woningscorporaties. Het tot stand komen van Ziezodan heeft hij samen met FlowFabric en Adwise gerealiseerd.

Het Ziezodan platform

Begin 2017 is Michiel met FlowFabric in contact gekomen. Michiel vertelt dat FlowFabric het achterliggende proces en de platform gedachte direct begreep. Mede door de domeinexpertise van FlowFabric en de ervaring in het ontwikkelen van slimme business platformen konden we gezamenlijk al snel aan de slag met het businessmodel. Begin 2018 zijn we gezamenlijk gestart met het bouwen van het Ziezodan platform. In een aantal maanden stond er al een eerste versie en inmiddels worden de eerste meldingen door het platform afgehandeld. Ziezodan heeft zich ontwikkeld tot een innovatief, slim en schaalbaar platform met een eigen identiteit en klaar voor de toekomst.

“De behoefte die we hadden was het opzetten van een platform voor ons business idee. Namelijk het samenbrengen van woningcorporatie, huurder en onderhoudsmonteur in 1 platform. Samen met de juiste partners op andere manier kijken naar dit proces en gebruik makend van innovatie technieken snel iets realiseren waar we verder op kunnen bouwen richting de toekomst ” Aldus Michiel. Het grote doel van het Ziezodan platform is om een storing binnen 3 minuten te kunnen melden, te plannen en de afspraak te bevestigen. In dezelfde 3 minuten worden de woningbouwcorporatie en het onderhoudsbedrijf ingelicht. De melding wordt gedaan via een chatbot icm Whatsapp en Artifical Intelligence waarbij de bewoner wordt doorgelinkt naar de webpagina. De rol van het achterliggende callcenter slaan we hiermee over.

"De toegevoegde waarde van FlowFabric is dat zij weten hoe ze een proces als deze moeten uittekenen en vorm geven.”

Michiel Pot - Algemeen Directeur

Mendix, Ortec en Insights

De basis van het Ziezodan platform is realiseerd, gebruik maken van Mendix technologie. Het Ziezodan platform en Mendix maken we vervolgens slimmer door daar op de achtergrond andere technologie aan toe te voegen en deze naadloos te integreren in het business proces. Zo wordt het planning algrotime van Ortec gebruikt, waarmee we heel snel een optimale planning kunnen voorstellen aan zowel de bewoner als de monteur. Niet alleen wordt er gekeken naar beschikbare tijdseenheden maar juist ook naar de inhoud van de storing, de benodigde compententies en de meest duurzame route. Bovendien heeft de bewoner meer invloed op het plannen van de afspraak. Dus een optimale planning en klantbeleving in één.

Daarnaast is ook FlowFabric Insights geïntegreerd in het Ziezodan platform. Insights is een module van FlowFabric en wordt gebruikt voor datavisualisatie, slimme business intelligence en datascience toepassingen. Hierop wordt de gewenste data in combinatie met de onderlinge verbanden op de juiste manier gepresenteerd. Op deze manier kunnen de gebruikers van het Ziezodan platform zien wat de status is van bepaalde processen, een melding of een van de andere KPI’s. Maar ook kunnen er in de toekomst voorspellingen worden gedaan over hoe processen lopen en zich zullen ontwikkelen.

 

FlowFabric & Ziezodan

“Wij hebben voor een samenwerking met FlowFabric gekozen, omdat we meteen op een lijn zaten over hoe het platform vorm te geven. Dit kwam mede dankzij de domeinkennis van FlowFabric op het gebied van service excellence en de ervaring met het ontwikkelen van dit soort type slimme platformen. “De toegevoegde waarde van FlowFabric is dat zij weten hoe ze een proces als deze moeten uittekenen en vorm kunnen geven.”

FlowFabric & Ziezodan

“Eigenlijk hadden we met FlowFabric een hele bijzondere samenwerking. Wij hadden namelijk geen set aan requirements opgesteld, maar we hadden een aantal tekeningen, een verhaal en een visie.” Vertelt Michiel.

FlowFabric & Ziezodan

“Ik heb erg veel plezier beleefd aan de samenwerking, deze was intensief en fijn. Soms was het zoeken, omdat we niet bij alles hadden beschreven hoe we het wilde hebben. Maar dit hebben we gaandeweg uitgevonden.” Michiel geeft ook aan zelf geen techneut te zijn. Door FlowFabric mee te nemen in zijn verhaal en toekomstvisie, volgde de technische invulling vanzelf. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn misschien wel de kernwaarden die onze samenwerking goed typeren.