09 August 2019

We nailed it! Scrum training FlowFabric

FlowFabric hanteert als standaardwerkwijze voor het uitvoeren van projeten, de scrum, Agile methode. Omdat scrum een belangrijke rol speelt in onze bedrijfsvoering, hebben we Twan Biemans gevraagd onze collega’s op te leiden tot Professional Scrum Master.

Scrumtraining

De training die Twan geeft is voor iedereen toegankelijk, met of zonder voorkennis. Kenmerkend voor deze training is de hoge mate van praktijkgerichtheid met de focus op het snijvlak van business en IT omgevingen, zoals FlowFabric dus.

Bij FlowFabric hanteren we de Scrum methode omdat het een iteratieve werkwijze ondersteund. Met deze aanpak krijgt de klant snel grip op de door ons ontwikkelde applicatie en kan men bijsturen indien nodig. Om dit goed toe te kunnen passen is het noodzakelijk dat onze collega’s ook de how to’s van scrum door en door kennen, vandaar de training tot PSM 1.

op kantoor

Twan kwam twee dagen bij ons op kantoor en gaf de training in 4 sprints, toepasselijk voor een Scrum training! Deze zagen er als volgt uit:

  • Sprint 1: Agile werken en het Scrum framework
  • Sprint 2: Rollen en verantwoordelijkheden binnen Scrum
  • Sprint 3: Backlog management en Agile planning
  • Sprint 4: Backlog management en Userstories
100% geslaagd!

Aan het eind van dag twee sloten we af met het Professional Scrum Master 1 examen. En natuurlijk hebben alle 12 deelnemende collega’s dit examen gehaald!

De training van Twan was praktijkgericht en op maat gemaakt met cases en praktijkvoorbeelden van FlowFabric. Tijdens de training werd er gewerkt in sprints met backlogs en KANBAN. Ook zaten er een aantal interactieve games in waardoor deelnemers direct de praktijkervaring kregen.

Kortom, een mooie combinatie van theorie, games, energizers, video en praktijk! En, bij ons, een slagingspercentage van 100%!