20 February 2017

Mourik schakelt FlowFabric in

Mourik schakelt FlowFabric in om proces van planning tot en met verloning te versnellen

Bouw- en infrabedrijf Mourik kiest FlowFabric expert in ontwikkeling van business applicaties, om haar IT-omgeving te optimaliseren door de strategische inzet van ontwikkelplatform Mendix. Als eerste project wordt het proces van planning tot en met verloning geautomatiseerd en versneld. FlowFabric ontwikkelt hiervoor een desktop- en mobiele applicatie waar productiepersoneel en uitvoerders van Mourik de urenregistratie digitaal in bijhouden en fiatteren. Papieren werkbriefjes en daarbij behorende handmatige handelingen worden hiermee verleden tijd. Dankzij slimme integratie met bestaande systemen zet Mourik met deze nieuwe applicatie een grote stap in efficiëntie en professionalisering. Ook verkrijgt de organisatie meer inzicht en grip op projectkosten.

De urenapplicatie wordt geïntegreerd met Metacom, ERP-software gericht op de bouw waar de planning en verloning mee ondersteund wordt binnen Mourik. Hierdoor is het effect van de nieuwe applicatie verveelvoudigd. Vanuit het planbord wordt de applicatie gevoed. Dit maakt het voor het productiepersoneel mogelijk om via de app alle details van een klus in te zien, bijvoorbeeld waar de betreffende persoon verwacht wordt, bij wie hij zich kan melden, welke certificaten nodig zijn of hoe de tijdsbesteding wordt ingeschat. Aan het einde van de werkdag bevestigt de medewerker de gemaakte uren of past deze naar de werkelijk gemaakte uren aan. Tot slot is het een kwestie van fiatteren door de uitvoerder, zodat de data weer terug kan naar het ERP om de salarisbetaling in gang te zetten. Waar voorheen dit proces over vijf schakels liep, is het nu één workflow geworden.

“De bouw is onderhevig aan grote verandering en vooroplopen in die verandering kan alleen met een optimaal ingerichte IT-omgeving”, aldus Jeroen Liefhebber, Financieel Directeur bij Mourik. “We zagen dat er veel te winnen viel door Mendix strategisch in te zetten. Om dit te kunnen doen, is de juiste expertise nodig. We zochten daarom een partij voor wie ontwikkeling van applicaties de core business is. Minstens zo belangrijk in de selectie was begrip van onze business. Deze criteria worden perfect vertegenwoordigd door FlowFabric. Het team acht niets bij voorbaat onmogelijk en denkt altijd een paar stappen vooruit. We kijken ernaar uit om onze hele IT-omgeving samen met hen te optimaliseren.”

René Tusveld, Business Development Manager bij FlowFabric: “Dit eerste project illustreert heel goed het belang van slimme systeemintegraties. Door de nieuwe applicatie te integreren met het ERP-systeem kan data goed stromen. Zo zorgen wij ervoor dat data vóór je gaat werken, in plaats van tegen je. Zowel Mourik als de uitvoerders en het productiepersoneel zijn hierbij gebaat. Het gaat ze veel werk schelen, maar hiervoor moet wel een hobbel genomen worden. Het proces met papieren urenbriefjes was weliswaar niet efficiënt, maar hier is het personeel wel aan gewend. Ons team zet zich daarom ook in voor een goede adoptie van de nieuwe applicatie. We blijven nauw met de business in gesprek om de applicatie aan te laten sluiten op hun behoeften.”

Over Mourik

Mourik is op alle continenten actief voor de meest uiteenlopende opdrachtgevers: overheden, industrie en private opdrachtgevers. De kernactiviteiten zijn infrastructuur, industrie- en utiliteitsbouw, industriële services, catalyst handling, milieutechniek en projectontwikkeling. Dat doen ze op allerlei gebieden, in veel gevallen multidisciplinair, zodat de opdrachtgever één vast aanspreekpunt heeft. Mourik is een dynamisch bedrijf dat het vizier nadrukkelijk richt op de toekomst en Mourik gelooft heilig in de kracht van samenwerking. Samen met de opdrachtgever creëert Mourik oplossingen voor alle mogelijke situaties. Flexibel, deskundig en met technisch hoogwaardig materieel, dat in veel gevallen in huis ontwikkeld wordt. Mourik heeft vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Engeland, Qatar, Aruba, Venezuela, Verenigde Staten, Brazilië, Turkije, Saoedi-Arabië en Zuidoost-Azië. Kijk voor meer informatie op de website: www.mourik.com