18 October 2019

Mendix 8.2

In de vorige blogpost heb ik de nieuwe features voor mobiele apps besproken, deze hadden voornamelijk te maken met data en UI en geven de ontwikkelaar meer en betere tools in handen voor het ontwikkelen van apps die aansluiten bij de gebruiker.

Microflows en nanoflows

Echter met alleen data en UI zijn we er nog niet. Een Mendix applicatie zit natuurlijk ook vol met logica, workflow en data manipulatie. Deze functies worden ondersteund middels microflows en nanoflows, waarbij het verschil zit in de plaats waar de functie wordt uitgevoerd. Een microflow wordt uitgevoerd op de server en de nanoflow op de client. Dus als er geen netwerkverbinding is dan kunnen alleen nanoflows worden uitgevoerd.

Javascript

Met de komst van Mendix 8 is de mogelijkheid toegevoegd om javascript acties te definiëren in de modeler die uitgevoerd kunnen worden binnen nanoflows. Voor het maken van deze javascript acties is in Studio Pro een javascript editor toegevoegd waardoor het niet nodig is een additionele tool te installeren en gebruiken. De kracht van javascript kan direct vanuit Studio Pro worden toegevoegd aan de Mendix apps.

nanoflows

Voor een betere herbruikbaarheid van nanoflow acties is het in Mendix 8 mogelijk gemaakt om nanoflows aan te roepen vanuit andere nanoflows. Dit leidt tot een betere structuur en architectuur in de Mendix applicatie(s). Voor microflows is het nu mogelijk gemaakt om deze beschikbaar te stellen als een activiteit, welke gebruikt kan worden in andere microflows. Alhoewel dit niets anders is dan de reeds bestaande call microflow activiteit is de ervaring voor de minder technische ontwikkelaar hier mogelijk wel bij gebaat.

react framework

Met de Mendix 8 release is ook de overstap gemaakt naar het React framework voor de UI en is het principe van zogenaamde pluggable widgets geïntroduceerd. Dit nieuwe type widget maakt het mogelijk om een betere integratie met de modeleer omgeving te bewerkstelligen. Daarnaast zijn door de vernieuwde client API krachtigere widgets nu realiseerbaar. Het bouwen van nieuwe widgets is niet voor iedereen, maar wanneer je hier meer over wilt weten lees dan deze how-to eens door.

Mendix assist

In Mendix Studio werd de citizen developer al geholpen door de AI van Mendix assist. Deze assistent helpt de ontwikkelaar door te voorspellen wat de eerstvolgende actie in een microflow zou moeten zijn. Dit versnelt het ontwikkelproces en brengt meer uniformiteit in de ontwikkelingen. Deze assistent is nu ook beschikbaar in Studio Pro. Op dit moment kan een beginnende Mendix ontwikkelaar hierbij gebaat zijn zodat hij/zij sneller bekend is met de vele mogelijkheden en patronen in Mendix Studio Pro. De tijd en ontwikkelingen in Mendix Assist zullen uitwijzen in hoeverre de ervaren Mendix ontwikkelaar baat heeft bij de digitale assistent.

styling

De toevoeging van de designelementen maakt het voor de ontwikkeling in Mendix mogelijk om gestructureerd toevoegingen in de styling van applicaties te maken, waarbij de interactie voor de gebruiker vanuit de modeleer omgeving plaats kan vinden. Lees dit maar eens  voor meer informatie over designelementen. De nieuwe design modus in Studio Pro helpt de ontwikkelaar in zijn werk door direct de preview van de applicatie te kunnen inzien en ook aan te kunnen passen. Hierdoor kunnen applicaties nog sneller worden ontwikkeld.

visability en editability

Andere toevoegingen die de ontwikkelaar kunnen helpen in het bouwen en onderhouden van applicaties zijn de documentatie van errors en de nieuwe opties voor visibility en editability. De meeste error meldingen worden nu voorzien van een clickable code welke de ontwikkelaar naar de documentatie van de desbetreffende foutmelding brengt. De opties voor visibility en editablitity maken het implementeren van overbodige UI-elementen en database queries onnodig waardoor een eenvoudigere en snellere UI gerealiseerd kan worden.

8.1 vs 8.2

In versie 8.1 is de mogelijkheid voor de ontwikkelaar om onderdelen in schermen conditioneel zichtbaar en/of aanpasbaar te maken eenvoudiger geworden. Het is nu mogelijk om zonder ‘overbodige’ elementen op een pagina de data van geassocieerde objecten te gebruiken, waarom de complexiteit van schermen lager is en het modeleren meer aansluit bij de ontwikkelaar. Ook heeft deze release ons de mx command-line tool gebracht die het eenvoudig mogelijk maakt projecten te converteren.

Versie 8.2 heeft het mogelijk gemaakt om grids te kunnen laden met een microflow functie en daarbij paginatie en sortering te gebruiken. In eerdere versies stond de sortering en de paginatie vast vanuit de microflow en deze kan nu worden beïnvloed door de eindgebruiker. Dus als je met een REST service data van een ander system haalt om te tonen in de Mendix applicatie, kan dit nu zeer eenvoudig met gebruikmaking van de sortering en paginatie.

Het gebruik van constantes op een pagina is nu ook mogelijk, waarmee eenvoudiger feature toggles bijvoorbeeld kunnen worden geïmplementeerd. Ook het aanroepen van microflows is vanaf versie 8.2 mogelijk.

mendix 8.0

Nog 1 feature uit de 8.0 release: het is nu mogelijk om microflows te publiceren als activiteiten binnen de Mendix omgeving. Dus in plaats van het aanroepen van een andere microflow kan je nu de activiteit aanroepen. Dit lijkt geen groot verschil, maar kan zeker helpen bij de Appstore content waarbij duidelijk de interface als acties kunnen worden gepubliceerd.

Mendix 8 is een heel uitgebreide stap in de ontwikkeling van het platform, waarbij de ontwikkelaar van de applicaties sterk wordt ondersteund en het mobiele aanbod van het Mendix platform sterk wordt verbeterd. Een release waarmee nog sneller en eenvoudiger complexere vraagstukken van klanten kunnen worden opgelost met apps welke voldoen aan de verwachting van de eindgebruiker qua UI en mogelijkheden.

FlowFabric ziet er naar uit samen met het Mendix platform uw business vraagstukken digitale vorm te geven!