25 September 2018

Flow’s kernwaarden: Innovatie, Kwaliteit & Plezier

Dé 3 pijlers van FlowFabric

Bij FlowFabric staan de drie kernwaarden Innovatie, Kwaliteit & Plezier centraal in alles waar we voor staan. Wij nemen jullie graag mee in de keuze voor juist deze drie kernwaarden, en hoe hier vorm aan wordt gegeven. René Tusveld, verantwoordelijk voor Business Development binnen FlowFabric en tevens één van de oprichters  verteld ons waarom we dat zo belangrijk vinden.

Hoe zijn jullie op de drie kernwaarden gekomen?

Deze kernwaarden hebben eigenlijk vanaf het begin van de oprichting een centrale plek gekregen in de organisatie. “Kjeld en ik werkten al jaren in de IT-sector en wilde graag een eigen onderneming starten waarbij deze kernwaarden centraal moesten staan. Wij zijn ervan overtuigd dat je met deze kernwaarden je werk optimaal kunt uitvoeren.”

Waarom hebben jullie deze drie pijlers in het leven geroepen?

“Wij vinden het belangrijk dat je daadwerkelijk waarde kunt toevoegen bij de klant met het werk dat je doet. Hierbij staat de kwaliteit van je werk centraal, maar moet er ook innovatie plaatsvinden. Zeker in de IT-wereld zijn dit twee belangrijke elementen.  Om je klanten te kunnen blijven voorzien van innovatie en goed werkende applicaties met een duurzaam karakter. De combinatie met het hebben van plezier in- en op je werk is daarin heel belangrijk om je werk goed te blijven kunnen doen en hier ook trots op te zijn.”

Wat houden innovatie, kwaliteit en plezier voor jou in?

“De digitale transformatie gaat steeds sneller, het is belangrijk deze veranderingen concreet te maken voor onze relaties. Bij FlowFabric zetten we graag geheel nieuwe methodes of concepten in om waarde toe te voegen, in plaats van een vernieuwde versie te maken van een bestaand concept. Wij kijken waar het mogelijk is nieuwe technieken in te zetten om een andere draai aan de bestaande markt te kunnen geven. Dat is voor ons innovatie.”

“Het leveren van kwaliteit is een essentieel onderdeel, niet alleen omdat dit is wat de markt van ons eist maar wat er ook voor zorgt dat we vervolgopdrachten mogen invullen. Het is belangrijk kwalitatief sterke oplossingen te maken, die robuust zijn, vertrouwen uitstralen en makkelijk zijn in gebruik. Dit creëert duurzame relaties bij onze klanten”

Innovatie & kwaliteit liggen soms in strijd met elkaar. We proberen dit continue in balans te houden binnen FlowFabric.

“Plezier is misschien nog wel een van de belangrijkste kernwaarde, want als je je werk niet met plezier doet, word je niet gelukkig. Bij FlowFabric geloven we erin dat kwaliteit, innovatie en plezier hand in hand gaan met elkaar. Wanneer je werk kwalitatief niet goed genoeg is, en ook niet innovatief genoeg, wordt het lastig hier voldoening uit te halen. Binnen FlowFabric hebben wij gewerkt aan een cultuur waarin we voor elkaar klaar staan en we samen plezier hebben, op het werk, maar ook er buiten.”

Hoe hebben jullie vormgegeven aan dit concept?

“Vanuit de medewerkers was er behoefte om naast de reguliere werkzaamheden ook invulling te geven aan FlowFabric als organisatie. Toen is er gekozen om juist de kernwaarden waarop wij FlowFabric hebben gebouwd, hiervoor te gebruiken. Kwaliteit staat voor het alsmaar verbeteren van de werkzaamheden en producten die we leveren. Met innovatie brengen we de ontwikkelingen in de markt in kaart en voeren we deze ontwikkelingen, voor zover mogelijk, door in onze applicaties. Plezier staat voor het plezier in het werk, en het met trots en betrokkenheid kunnen uitvoeren van de werkzaamheden. De arbeidsomstandigheden moeten goed zijn, medewerkers moeten beschikken over de juiste middelen en ontwikkel mogelijkheden. Zowel tijdens als naast het werk.”

Wie draagt er zorg voor dat dit ook echt wordt nageleefd?

“Eind 2017 hebben we teams samengesteld zodat elke kernwaarde de juiste aandacht en uitwerking krijgt. Op de kick-off van 2018 heeft elk team zijn plan gepresenteerd, en hierna is dit in detail aan het managementteam gepresenteerd. Deze plannen worden nu uitgevoerd en de resultaten hiervan worden maandelijks gedeeld met de rest van de organisatie. Een mooi voorbeeld is het medewerker tevredenheidsonderzoek dat is geïnitieerd vanuit team plezier, de resultaten hiervan zijn geanalyseerd en nu wordt er actief gewerkt aan het verder verbeteren van de organisatie.”

Worden er eisen gesteld bij het invullen van de kernwaarden?

“Wij hebben geen eisen gesteld of richtlijnen meegegeven aan de verschillende teams. Wel proberen we de teams te sturen door middel van sessies en voortgang te toetsen door het stellen van kritische vragen. De zelfsturende teams dragen zelf zorg voor het uitvoeren van de acties om de kernwaarden die we zo belangrijk vinden binnen FlowFabric in te vullen.”