04 December 2018

Flow’s kernwaarde: Innovatie

Weten hoe wij met innovatie omgaan? Lees dan meer over een van de belangrijke kernwaarden van FlowFabric.

Wie zijn ze?

Edwin en Thijs zijn samen het inspirerende brein achter de kernwaarde innovatie. Edwin werkt inmiddels een half jaar bij FlowFabric en Thijs anderhalf jaar. Beide als Senior Mendix Consultant.

Waarom vinden jullie dit belangrijk?

Thijs: “Ik vind innovatie belangrijk omdat ik denk dat dit je verder brengt in de ontwikkeling van applicaties en het blijven aansluiten op de klantvraag. Ik ben erg van het boerenverstand gebruiken bij het vertalen van technologische ontwikkelingen naar iets concreets.

Edwin: “Ik heb de combinatie van innovatie en techniek altijd heel interessant gevonden. Het creëren van nieuwe ideeën en deze meteen uitwerken in een tastbaar concept, waarmee we klanten verder kunnen helpen in de steeds sneller veranderende wereld. Dat is waarom ik wil bijdragen aan innovatie binnen FlowFabric.”

Waar staan jullie voor?

Ons doel is om onze klanten te voorzien van concrete cases waarmee ze innovatieve technieken kunnen toepassen in hun applicaties. We onderzoeken nieuwe technologieën en passen die toe binnen nieuwe of bestaande Mendix Applicaties.  Vervolgens kijken we binnen welke domeinen of voor welke klanten we hier voordeel uit kunnen  halen. Op deze manier willen we het gat tussen innovatie en de praktijk dichten.

Wat kunnen we de komende periode verwachten?

Begin dit jaar hebben we ons verdiept in de, door Gartner voorspelde, innovatieve ontwikkelingen in 2018. Hierin worden een aantal thema’s aangehaald zoals Internet of Things, Artificial Intelligence en Speech. Wij hebben dit getoetst aan de thema’s die er bij onze klanten spelen en hebben hiervoor een Mendix App ontwikkeld waarin deze technologien samenkomen. Centraal staan o.a. Speech, Search en Chatbot functionaliteit, gebaseerd op AI Services.

Een van de prototypes die we hebben ontwikkeld richt zich op search of te wel intelligent zoeken. Search is een verzameling van AI-services die herkent wat je invoert en vervolgens je hele systeem doorzoekt op jouw vraag. Op deze manier kost het verzamelen van specifieke informatie in de toekomst veel minder tijd. Een van de mogelijkheden is het zoeken op basis van een afbeelding en het tonen van gerelateerde informatie. Dit creëert legio kansen voor onze klanten in bijvoorbeeld de retail, Bouw & Industrie of verzekeringsbranche.

Ook hebben we ons verdiept in het implementeren van Chatbots en Speech functies in Mendix applicaties. Op dit moment zijn we hiervan de functionaliteiten aan het uitrollen bij de eerste klant. Soon to be continued…