27 September 2018

FlowFabric verzorgt Mendix trainingen bij CED

FlowFabric is van start gegaan met de ‘FlowFabric Academy’ bij CED. Met de FlowFabric Academy voorziet FlowFabric de medewerkers van CED van de juiste en up to date kennis van het Mendix platform, benodigd voor het succesvol ontwikkelen van Mendix applicaties. Niet alleen specifieke Mendix kennis, maar ook aanverwante kennisgebieden op het gebied van UI/UX, Integratie vraagstukken, Java development, Bootstrap & Styling en Widget ontwikkeling zijn hier integraal onderdeel van.

Mendix expert

FlowFabric is bijna 10 jaar geleden als Mendix Expert gestart en heeft vanaf het begin focus gehad op de ontwikkeling van een intern Mendix Opleidingsprogramma. Initieel voor het succesvol opleiden van interne medewerkers. Hierbij komen alle facetten aan bod die komen kijken bij het succesvol ontwikkelen van Mendix applicaties.

We zien bij grotere eindklanten een trend voor het intern opzetten van een Mendix Competence Center. Het opleiden van eigen mensen speelt hierin een belangrijke rol. Steeds vaker krijgt FlowFabric dan ook de vraag hoe te ondersteunen bij het opzetten van een dergelijk competence center en de wijze waarop de FlowFabric Academy hierin kan faciliteren.

FlowFabric Academy

Vanaf begin 2018 is de FlowFabric Academy opengesteld voor relaties van FlowFabric die werken met het Mendix platform. Het complete programma van trainingen en workshops is op deze manier beschikbaar en wordt op regelmatige basis uitgebreid, en up to date gebracht met relevante thema’s en ontwikkelingen. Het is tevens een ideale verdieping op het standaard aanbod vanuit Mendix zelf.

CED is twee jaar geleden gestart met het IT Young Professionals Program. Hierin hecht CED veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling en de algemene en technische IT skills van de trainees. CED heeft trainingen geselecteerd welke goed passen bij de opleidingsbehoeften van een Mendix engineer. Dit heeft geresulteerd in een vijftal onderwerpen, welke door FlowFabric gefaciliteerd worden.
Kwok Tang – Mendix Lead Engineer

FlowFabric is ervan overtuigd dat de Academy een groot succes gaat worden omdat dit heel goed past bij een Agile werkwijze. Software ontwikkeling doe je samen, en bij voorkeur op een manier waarop business en IT samenkomt. Eén van de kernwaarden van FlowFabric is kwaliteit en wij zijn erbij gebaat als applicaties op een duurzame en succesvolle manier in productie worden genomen. De FlowFabric Academy draagt bij het aan het juiste kennisniveau en bevordert de samenwerking tussen de verschillende IT-partners.

Er kwam steeds meer vraag voor het verzorgen van interne trainingen bij klanten. Dit heeft geleid tot de FlowFabric Academy, met een serie op maat gemaakte trainingen waarbij we de klant voorzien in de juiste informatiebehoefte. Wij zijn erbij gebaat als applicaties succesvol zijn, dus helpen we klanten graag op weg voor het leveren van dezelfde kwaliteit.
Kjeld Cornelissen – Directeur