27 July 2018

Artificial intelligence en spraakherkenning

Innovatieve ontwikkelingen: op zoek naar de combinatie!

Volgens onderzoeksbureau Gartner zijn de ontwikkelingen in artificial intelligence en spraakherkenning de belangrijkste ingrediënten voor innovatie anno 2018. De afgelopen jaren zijn er verschillende artificial intelligence services ontwikkeld zoals Chatbots, maar ook het analyseren van afbeeldingen op bijvoorbeeld gezichtsuitdrukking is al mogelijk. Een andere artificial intelligence service is het analyseren van een gesproken tekst op basis van de stemtoon. Er wordt dan vooral geluisterd naar de emotionele en sentimentele tonen. Op dit moment zijn Google, Amazon en Watson spelers die deze services aanbieden.

Deze individuele services voor artificial intelligence bieden niet direct toevoegde waarde, het is de combinatie van services waardoor er mogelijkheden ontstaan. FlowFabric is partner van Mendix, dit geeft ons de mogelijkheid deze services te bouwen met de juiste gereedschappen. In Mendix kunnen deze services worden gecombineerd en uiteindelijk waarde bieden in een applicatie.

artificial intelligence & Spraakherkenning

Zoals eerder beschreven zijn spraakherkenning en artificial intelligence de innovatieve ontwikkelingen van 2018. Spraakherkenning en artificial intelligence kunnen ook worden gecombineerd. Opgenomen spraak kan bijvoorbeeld worden verstuurd naar een service die de inhoud, emotie en de toon van de opgenomen spraak analyseert en terugkoppelt aan de gebruiker. Deze analyse wordt beoordeeld met een score en magnitude, dit geeft aan hoe positief of negatief de tekst klinkt en hoe sterk het is. Daarnaast wordt ook teruggekoppeld welke elementen er in de tekst zitten en hoe relevant deze zijn in de gehele tekst.

Gebruik van artificial intelligence en spraakherkenning in de praktijk

De combinatie van artificial intelligence en spraakherkenning kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het sturen van de dialoog met de klant op basis van emotie. Hierbij kan gedacht worden aan het voeren van gesprekken door de klantenservice. Deze gesprekken kunnen geanalyseerd worden en hierbij kan de emotie van de klant vastgesteld worden. Uiteindelijk kan er dan inzicht verkregen worden in de kwaliteit van gevoerde gesprekken op de klantenservice. Beginnen de meeste gesprekken met een negatieve emotie, maar eindigen deze positief? Dan is de klantenservice succesvol. Blijven de gesprekken een negatieve ondertoon houden? Dan kan dit verder geanalyseerd en verbeterd worden.

Ook kunnen er verkoopsignalen herkend worden door het gebruik van artificial intelligence en spraakherkenning. Wordt er tijdens de vordering van het gesprek een steeds positievere emotie geanalyseerd bij de (potentiele) klant? Dan kan dit duiden op een positief verkoopsignaal en kan hierop worden ingespeeld.

Speech recording in Mendix applicatie

In onderstaand voorbeeld is de ‘speech recording service’ in een Mendix applicatie gemaakt. Hierbij is de tekst “The quality of this construction project is very good” ingesproken. Deze is geanalyseerd en beoordeeld door artificial intelligence. De magnitude van deze ingesproken tekst is positief, namelijk 0.80, dit onderbouwd de boodschap van de ingesproken tekst, namelijk “very good”. Ook is te zien welke entiteiten in de tekst terug te vinden zijn en hoe relevant deze zoekwoorden (quality en construction project) zijn.

ArtificiaI intelligence speech recording

Spraakherkenning en applicatiecontext

Door het uitspreken van een bepaalde tekst, dit kan bijvoorbeeld een opdracht zijn, kunnen er handelingen worden uitgevoerd in de Mendix applicatie. In de afbeelding hieronder wordt een project gewijzigd naar de ingesproken status, aan de hand van het noemen van de opdracht in combinatie met de bijbehorende projectcode. Dit maakt de handelingen eenvoudiger en minder administratief.

ArtificiaI intelligence spraakherkenning

Het gebruik van spraakherkenning en applicatiecontext in de praktijk

Het uitvoeren van een spraak gestuurde Mendix functionaliteit/ applicatie op een telefoon of tablet kan van nut zijn in verschillende industrieën. Te denken valt hierbij aan een situatie waarin het gebruik van de stem beter passender is bij de werkzaamheden dan het gebruik van de handen. Een voorbeeld hiervan kan het vastleggen van notities of het invoeren van rapporten zijn door een onderhoudsmonteur. In een beschreven situatie is het vaak makkelijker informatie vast te leggen doormiddel van spraak dan het intikken van gegevens. Een reden hiervoor kan het dragen van handschoenen zijn, het hebben van vieze handen of de snelheid van rapporteren.

Videovoorbeelden van spraak gestuurde commando’s in Mendix

In onderstaande filmpjes worden voorbeelden gegeven waarin spraak gestuurde commando’s worden uitgevoerd in een Mendix applicatie.

Zoeken naar een project
Wijzigen van een project

 

Deze blog is medemogelijk gemaakt door Thijs Schoemaker (Mendix Business Consultant) en Edwin Huitema (Mendix Business Consultant).

FlowFabric is Expert Mendix Partner en vindt het belangrijk te onderzoeken hoe innovatieve ontwikkelingen kunnen worden toegepast in Mendix. Zoals hierboven beschreven is de combinatie van spraak, artificial intelligence en business context zorgen voor toegevoegde waarde. Ben je benieuwd wat de mogelijkheden voor artificial intelligence zijn binnen jouw organisatie laat dan je e-mailadres hieronder achter.